top of page

cho trực tuyến

Các khoản đóng góp cho Khán giả Trẻ của Houston là rất quan trọng đối với sứ mệnh, dịch vụ, tầm nhìn và công việc hỗ trợ trẻ em, nhà giáo dục và đối tác cộng đồng trong khu vực Houston.

Được thành lập vào năm 1956, Young Audience of Houston phục vụ hơn 119.095 trẻ em thông qua nghệ thuật trong các chương trình và dịch vụ giáo dục và là nhà cung cấp lớn nhất ở Bang Texas.

Hợp tác bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng, thư viện, công viên và trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên.

Tìm hiểu thêm thông qua Báo cáo tác động 2020-2021 của chúng tôi: TẠI ĐÂY

Why is Young Audiences so important to youth?

Picture2.png

Donate to our annual fund via a check mailed to our offices or online.

Attn: Development Office

Young Audiences of Houston

675 Bering Drive, Suite 300

Houston, TX 77057

Annual Fund Giving Form download: HERE

bottom of page