top of page

chương trình công cộng

 

Mỗi tháng Young Audience of Houston cung cấp các chương trình miễn phí mở cho công chúng với sự hợp tác của các thư viện địa phương và các tổ chức trong cộng đồng của chúng tôi. Những buổi biểu diễn này cho phép cộng đồng tham gia vào nghệ thuật theo những cách có ý nghĩa. Nếu bạn cần thêm thông tin về các chương trình hoặc sự kiện này trong khu vực của bạn, vui lòng gọi 713.520.9264. Chúng tôi muốn bạn kỷ niệm sự sống động văn hóa của thành phố với chúng tôi và các nghệ sĩ và đối tác nghệ thuật tuyệt vời của chúng tôi.

bottom of page