top of page

Tình nguyện viên

Download our volunteer summary to learn more: Volunteer Info Packet

For corporate volunteer opportunities, please contact our office by phone (713) 520-9264 or email.

Youth Volunteers at Young Audiences of Houston

Thiếu niên

Tham gia với chúng tôi vào mùa hè này với tư cách là một Cao

Cố vấn của Trường cho các Chương trình Cầu nối Mùa hè Đến + Khám phá của chúng tôi, giúp giới thiệu thanh niên trên khắp H ouston đến

chương trình hội nhập nghệ thuật  trong một

nỗ lực chống bỏ học trong hè .

Email cho chúng tôi để biết thêm thông tin.

Volunteers at Young Audiences of Houston

Người lớn

Tình nguyện viên là một thành phần quan trọng

cho các khán giả trẻ của Houston và

mỗi năm chúng tôi tham gia nhiều hơn

112 cá nhân thông qua hội đồng quản trị,

ủy ban và dịch vụ tình nguyện cho

xa hơn nữa là sứ mệnh và tầm nhìn.

 

Đăng ký bên dưới để biết thêm thông tin.

bottom of page