top of page

đối tác nghệ thuật houston

Các nhà quản lý giáo dục khu vực Houston đã đưa ra yêu cầu đối với Hội đồng Quản trị Giáo dục khu vực Houston về một phương pháp hiệu quả và hiệu quả hơn để tiếp cận các nguồn tài nguyên giáo dục về nghệ thuật ở Houston. Bằng cách huy động các tổ chức nghệ thuật Houston và các nhà lãnh đạo giáo dục vào các ban chỉ đạo hợp tác, và bằng cách tạo ra mối quan hệ đối tác độc đáo để cung cấp mức độ dịch vụ của các nhà giáo dục và quản trị viên của Houston đang yêu cầu, liên minh Đối tác Nghệ thuật Houston đã được thành lập. Sự hỗ trợ đầu tiên để khởi động nỗ lực hợp tác này đã được hỗ trợ một cách hào phóng bởi Văn phòng YA Quốc gia.

 

Vào năm 2010, Young Audiences of Houston đã tài trợ một bữa tiệc ra mắt tại International House of Blues để mời các vị khách đến giới thiệu trang web và tập đoàn. Kể từ năm 2010, liên minh Đối tác Nghệ thuật Houston đã phát triển để bao gồm các tổ chức nghệ thuật & văn hóa từ khắp khu vực, các cơ sở giáo dục đại học, các khu học chánh trong vùng và các cơ quan chính quyền thành phố địa phương. Sự hợp tác chưa từng có này nhằm hợp nhất các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực để giải quyết cuộc khủng hoảng nghệ thuật và đảm bảo Houston vẫn là một nhà lãnh đạo quốc gia về học tập sáng tạo và giáo dục nghệ thuật cho các thế hệ tương lai.

 

Trong chín năm, các thành viên của Đối tác Nghệ thuật Houston đã cùng lãnh đạo Hội nghị Đối tác Nghệ thuật Houston. Hội nghị này tổ chức hơn 400+ nhà giáo dục và quản trị viên từ khắp Texas để khám phá những cách khác nhau để tạo khả năng tiếp cận nghệ thuật cho học sinh bằng cách cung cấp các bài thuyết trình năng động, sáng tạo, tương tác, dựa trên bằng chứng và sáng tạo về cách nghệ thuật quan trọng đối với mọi trường học. Hội nghị này kết hợp các bài giảng và lập luận đầy cảm hứng cho sức mạnh của nghệ thuật từ các nhà lãnh đạo giáo dục nghệ thuật quốc gia trên khắp đất nước và tiêu điểm các lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật rộng lớn của Houston đang dẫn đầu những nỗ lực này.

 

Để tìm hiểu thêm về hội nghị, các đối tác và các cách bạn có thể tham gia, vui lòng truy cập www.hapconference.org

WHAT PEOPLE SAY

Brave Little Company

“We were proud to be part of Young Audiences of Houston's Neighborhoods, Identity, and Diversity Project, working in Houston's Gulfton neighborhood. For this project, we shared an art form that originated in ancient Iraq and Syria - the art of macramé! We had an amazing time being creative!“

28_edited.jpg

BenCheri Educational Center

“Thank you so much for providing something like this to the kids in Acres Homes. We try our best to get them engaged and active in their community. This was a great way for them to learn while having fun.”

Mixteco

Jose Sade, Mixteco Ballet Folklorico

“This is a very hardworking community with an outpouring of support for the Neighborhoods, Identity, and Diversity Project. This project allows students to stay occupied and busy through a beautiful art form and exposes them to culture in a way that is accessible.”

Manning Mpinduzi-Mott.jpg

Manning Mpinduzi-Mott

“The Sunnyside community center that I worked at for this project was just absolutely wonderful. The children from the community were thrilled that I an African drummer from Senegal showed up and taught them African songs and African Stories. They just loved it!”

bottom of page